Had je vorig jaar al recht op een toelage?

Voor iedereen die in één van de voorbije 2 jaren (vanaf 2017-2018) een goedkeuring kreeg, dit jaar nog ingeschreven is in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling én gedomicilieerd is in België, starten we automatisch het dossier op. Dit gebeurt in de periode september tot ten laatste april.

Kreeg je vorig jaar voor het eerst een toelage?

Je krijgt eerst een opt-outbrief waarin we je toestemming vragen om persoonlijke informatie op te halen uit verschillende databanken. Ga je hiermee akkoord? Dan moet je met deze brief niets doen en sturen wij jou binnen de twee maanden een vooraf ingevuld formulier. Je moet dan nakijken of al je gegevens kloppen, deze eventueel verbeteren en ons het formulier terug bezorgen.

Ga je niet akkoord, dan heb je 30 dagen tijd vanaf het ontvangen van deze brief om ons dat te laten weten. Je maakt hiervoor een verklaring op met de tekst ‘Ik ben niet akkoord dat u onderzoekt of ik recht heb op een toelage’. Vermeld zeker je naam en rijksregisternummer en onderteken dit document. Dit kan je ons dan digitaal bezorgen via het contactformulier (optie ‘Weigering automatisch gestart dossier’). Je kan de verklaring ook per post opsturen naar ‘Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel’.
 

Werd je dossier eerder al eens automatisch opgestart?

Omdat je eerder al je toestemming gaf om je gegevens te mogen gebruiken, zal ook dit academiejaar jouw dossier automatisch opgestart worden. Je ontvangt dan opnieuw een vooraf ingevuld formulier dat je moet nakijken, eventueel verbeteren en ons terugbezorgen.

Opgelet: Je moet elk academiejaar opnieuw een vooraf ingevuld formulier nakijken, ondertekenen en terugbezorgen. Het formulier is enkel geldig voor het academiejaar waarin het dossier is opgestart.
 

Hoe bezorg ik mijn vooraf ingevuld formulier?

Je kan je formulier digitaal aanvullen. Dit is de snelste en makkelijkste manier.

Je kan het formulier ook uploaden in het contactformulier (‘Vervolledig mijn dossier’).

Lukt dit niet, dan kan je het formulier afdrukken en ondertekenen, en ons terugbezorgen per post op het adres ‘Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel’.

Je kan je vooraf ingevuld formulier indienen tot en met 1 juni 2020. De deadline voor de automatisch gestarte dossiers valt dus samen met de deadline voor het indienen van een nieuwe aanvraag.

 

Wordt mijn dossier automatisch opgestart?

We starten dossiers automatisch op vanaf september tot ten laatste april. Hieronder kan je zien wanneer de dossiers voor hoger onderwijs werden opgestart in academiejaar 2017-2018. Werd je dossier in april 2020 nog niet automatisch opgestart en hoorde je dus nog niets van ons? Dan raden wij aan om zelf een aanvraag in te dienen via het digitaal loket.

Aantal automatisch opgestarte dossiers hoger onderwijs 2017-2018

 

Wil je toch liever zelf nog een aanvraag indienen?

Dat kan via het digitaal loket of op papier, het best in het begin van het academiejaar. Zelf een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus 2019 tot en met 1 juni 2020.