Hoe word je DAF-intermediair?

Wat is een DAF-intermediair?

DAF is de korte benaming voor Digitaal Aanvraagformulier.

Een DAF intermediair kan samen met een burger een studietoelage digitaal aanvragen zonder dat de aanvrager zelf de pincode van zijn of haar e-ID moet kennen. Beveiligd aanmelden (met e-ID of federaal token) door de intermediair is voldoende.

Het grote voordeel van dit project is de tijdswinst bij de behandeling van de aanvraag. De student kan sneller een toelage krijgen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om het dossier digitaal op te volgen en de aanvrager bij te staan als deze problemen heeft, bijvoorbeeld als hij of zij vragen heeft bij onze brieven of brieven van ons is kwijtgeraakt.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Elke organisatie (publiekrechtelijk rechtspersoon) kan als intermediair optreden in het kader van het Digitale Aanvraagformulier (DAF) Studietoelagen.

Welke organisaties doen al mee?

Op dit moment nemen meer dan 300 OCMW’s deel aan dit project.

Een opsomming van de deelnemende kandidaten (OCMW's, gemeenten, studentenvoorzieningen, vakbonden, ...):