Welke beleidsinfo kan ik gebruiken?

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs
Parlementaire documenten

Schriftelijke vragen, interpellaties of actuele vragen rond school- en studietoelagen kan je vinden op de website van het Vlaams Parlement. In de zoekfunctie kan je de termen ‘schooltoelage’, ‘studietoelage’ of ‘studiefinanciering’ ingeven.

De cijfergegevens die hier worden vermeld, zijn steeds een momentopname. De datum van de stand van zaken wordt in het document vermeld.

Een historisch overzicht van studiefinanciering door de overheid.