Mijn aanvraag is ingediend, wat nu?

Wat gebeurt er na mijn aanvraag? Na de registratie van je dossier krijg je een ontvangstmelding. Zo weet je dat je dossier goed is aangekomen.

De afdeling Studietoelagen kijkt je aanvraag grondig na. Is het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld? Heb je de gevraagde bijlagen toegevoegd? Als je dossier onvolledig is, kan je bij de ontvangstmelding meteen de vraag krijgen om ontbrekende informatie op te sturen of te mailen.

Je aanvraag opvolgen

Wil je weten hoever je dossier staat?

  • Volg je aanvraag online op

    • Als je je aanvraag online hebt ingediend, kan je die via dezelfde login opvolgen.

    • Heb je een papieren aanvraag opgestuurd? Ook dan kan je je dossier online opvolgen.

  • Bel gratis 1700
    Voor meer informatie over je dossier kan je ook gratis 1700 bellen. De medewerkers van 1700 kijken dan voor jou na hoe het met je aanvraag staat.

Is je dossier volledig? Werd er nog extra informatie opgevraagd? Bekijk hier de procedure.

Veranderen er belangrijke gegevens nadat je je aanvraag hebt ingediend? Laat dat onmiddellijk weten aan de afdeling Studietoelagen.

Als je aanvraag voor een toelage afgewezen werd, als je meent recht te hebben op een hogere toelage of als je niet akkoord gaat met een terugvordering, kan je uitleg vragen over de berekening, een herziening aanvragen of beroep aantekenen.

De afdeling Studietoelagen kan je toelage of een deel ervan terugvorderen.