Openbaarheid van bestuur

Aanvragen voor een studietoelage kunnen enkel door de onderhoudsverstrekker van de kandidaat of de kandidaat zelf opgestart worden. Bij gescheiden koppels is dit de ouder waarbij de kandidaat officieel gedomicilieerd staat op 31 december van het lopende aanvraagjaar.

Heb je een vraag over de toelage die je ex-partner heeft aangevraagd of gekregen voor je kind(eren)? Vraag dan een openbaarheid van bestuur aan bij de afdeling Studietoelagen. Je kan informatie krijgen over of er een aanvraag is gebeurd, wat de status is van die aanvraag en hoeveel de eventuele toelage bedraagt. Dit kan voor zowel het huidige schooljaar als voor de voorbije schooljaren.

Geef in de vraag zowel je eigen rijksregisternummer als die van je kinderen mee, alsook voor welke schooljaren je een openbaarheid vraagt. Om een openbaarheid voor meerderjarige kandidaten aan te vragen, moet je bij de vraag zowel hun schriftelijke toestemming alsook een kopie van hun identiteitskaart toevoegen.

Wil je graag aantonen dat je geen aanvraag hebt ingediend? Ook dat kan je aanvragen via een openbaarheid.

Stel je vraag via het contactformulier of stuur een brief naar onderstaand adres. Openbaarheden per telefoon zijn niet mogelijk.

Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

De afdeling Studietoelagen kan geen automatische updates over een openbaarheid versturen. Als je opnieuw een status over een aanvraag wil opvragen, moet je dan ook opnieuw een vraag naar openbaarheid stellen.

 

Meer info over openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur van de Vlaamse Overheid