Stap 1: stel je profiel in

Jij als student staat centraal... waarom?

Jij hebt volledige controle over je dossier. Jij, en alleen jij, bepaalt wie toegang krijgt tot je gegevens:

  • Je kan een dossier controleren en opvolgen. Je kan enkel anderen, bv. je ouders of studentenvoorzieningen, toegang geven om je dossier te bekijken. Enkel jij kan persoonlijke gegevens zoals je bankrekeningnummer, adres en e-mailadres aanpassen in het digitaal loket.
     
  • Je kan een statuut als zelfstandig, gehuwd, of alleenstaand student verkrijgen.

 

Hoe stel je een profiel in?

Stap 1:

Ga naar je digitaal loket en vul je contactgegevens, bankrekeningnummer en e-mailadres in.

Stap 2:

Selecteer bij ‘opstartvoorkeuren’ dat we elk jaar voor jou een dossier mogen opstarten. Dit heeft een groot voordeel: als je aangeeft dat we elk jaar een dossier voor je mogen opstarten, hoef je amper nog iets te doen om een studietoelage te krijgen de komende jaren, zolang je studeert.

Opgelet:

  • een ouder kan geen profiel opstellen in jouw naam. Omwille van de wetgeving op de privacy mogen we je persoonlijke gegevens niet met anderen delen zonder je toestemming. Een ouder kan wel toegang vragen tot je dossier door zelf een profiel aan te maken. 
  • je kan een profiel instellen tot 1 juni van het lopende academiejaar. Stel je je profiel na die datum in? Dan zal je pas een dossier hebben voor het volgende academiejaar.

Lukt het niet om je profiel in te stellen?

Bekijk de opties hier.

Start mijn toelage

Stap 1:

Stel je profiel in

Stap 2:

Vul je dossier aan

Stap 3:

Je dossier wordt behandeld

Stap 4:

Je ontvangt een beslissing